Strona  ta ukazuje się w Internecie dzięki pomocy  BRCS w Gdyni
 Zdjęcia dzisiejszego Wilna:  http://www.world-city-photos.org/Vilnius/
  Trwają prace redakcyjne, prosimy o uwagi pod adresem:  andreanp@hotmail.com